Obchodní podmínky a OOÚ

a GDPR

Rezervace místa a storno podmínky

Rezervace místa  je platná pouze po uhrazení platby. Úhrada za seminář nebo přednášku probíhá na základě zaslané faktury před zahájením akce, bezhotovostně na podnikatelský účet č. 670100 - 2213168164/6210 a pod jedinečným variabilním symbolem.  Po domluvě  a při dlouhodobé spolupráci je možné částku uhradit v den konání akce v hotovosti. 

Storno podmínky

Storno podmínky jsou důležitou součástí dohody mezi Školou pro mě a účastníkem semináře či kurzu. Z důvodu placení pronájmů, lektorů a materiálů je počítáno s počtem účastníků, který při neúčasti zkomplikuje zahájení.

Prosíme tedy o akceptování storno poplatků případně zajištění náhrady. - při zrušení termínu déle než 30 dní před konáním semináře vám bude  vráceno 100 % částky. - při zrušení termínu 29-20 dní před konáním semináře vám bude  vráceno 75% částky. - při zrušení termínu 19-10 dní před konáním semináře vám bude  vráceno 50% částky. -při zrušení termínu 9-4 dny před konáním semináře vám bude vráceno 25% částky.

Při zrušení méně než 4 dní vám bude účtována plná částka za seminář. Je možné za sebe zajistit náhradu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

Souhlas se zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správce?

 • Správce Vašich osobních údajů je Veronika Vieweghová, IČO 03967204, se sídlem Luční 1082, 252 10 Mníšek pod Brdy („Poskytovatel“ nebo „Správce“). Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

2. Kontaktní údaje

 • Pokud se  budete chtít v průběhu zpracování na cokoliv zeptat,  napište nám na e-mail: veronika.vieweghova@skolaprome.eu

3. Prohlašujeme

 • Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů :

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon,  jméno, příjmení,pohlaví, datum, čas a místo narození,  nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. při účastni na semináři Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy)
 • vedení účetnictví
  Jste-li klienty, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail, jméno příjmení, pohlaví, rodné údaje), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání personifikovaných obchodních sdělení. 
  Jste-li naším klientem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším klientem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • fotografická dokumentace - živé akce, semináře, výcviky
  Pouze na základě vašeho ústního souhlasu na živé akci pořizujeme a uchováváme po dobu 15 let fotografie z našich živých akcí, kterých se můžete účastnit. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • audio/video dokumentace - živé akce, semináře, webináře
  Pouze na základě vašeho ústního souhlasu na živé akci pořizujeme a uchováváme po dobu 15 let audio/video záznamy z našich živých akcí, kterých se můžete účastnit. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

5. Cookies

 • Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
 • Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 • Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

7. Předání osobních údajů třetím osobám

 • K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
 • Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
  SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, )
  Facebook
  Google
 • Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. 

8. Vaše práva

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost
  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud nás o případném pochybení budete nejprve informovat, budeme moc rádi a rádi vše dáme do pořádku.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
  E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho/mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

9. Mlčenlivost

 • Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.