Druhý ročník Univerzity pro rodiče

letní semestr 2019

Podrobnosti k jednotlivým seminářům

 • 1
  Proč se nebát chemie
  sobota 9.3. 2019 PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
 • 2
  Slovní úlohy nabo Geometrie, možnost výběru do 31.3.2019
  sobota 13. 4. 2019, doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 • 3
  Informatika
  sobota 11. 5. 2019, tento seminář je jediný z celého semestru, který nebude mít akreditaci pro učitele, je připravován pro potřeby rodičů
 • 4
  Český jazyk v praxi II.
  sobota 8. 6. 2019, doc. PhDr. Eva Hájková, Dr., CSc.

Proč se nebát chemie

Jak na pokusy doma


 • 9. 3. 2019 
 • Lektoři - PhDr. Martin Rusek, Ph.D. a prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.

Podrobnosti semináře

Kurz bude zaměřen na nácvik provádění jednoduchých chemických/přírodovědných pokusů s využitím materiálů a pomůcek každodenní spotřeby. Pokusy budou zaměřeny na tematické celky jako jsou voda, vzduch, oheň a další. Provedení pokusů bude provázet vysvětlení principů a různých souvislostí oboru i každodenního života.

Informatika


 • sobota, 11. 5. 2019 od 10.30 do 14.30
 • Lektor - PhDr. Jiří Štípek, PhD.

Podrobnosti semináře

 
Cílem kurzu je ukázat rodičům, ale i učitelům, kteří zatím nemají mnoho zkušeností a možností, jak rozvíjet algoritmické myšlení u dětí. 
 
Představíme účastníkům řadu aplikací, které hravou formou seznamují děti se základy algoritmizace a programování. Ty nejvhodnější si pak společně vyzkoušíme. Ukážeme cenově dostupné programovatelné robotické hračky a nejvhodnější aktivity, které s nimi lze provádět.
 
Nakonec si představíme prostředí tzv. dětského programovacího jazyka Scratch, vysvětlíme si jeho koncepci a na konkrétních příkladech a úlohách ukážeme, jak nejlépe Scratch používat způsobem, který bude děti bavit a motivovat k dalšímu poznání.

Slovní úlohy 

Nemusí být nuda


 • sobota, 13. 4. 2019 od 10.30 do 14.30, učebna 318, 3 patro vlevo
 • Lektor - doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Podrobnosti semináře

Český jazyk v praxi II.

Pohádka dříve a dnes


 • sobota, 8. 6. 2019 od 10.30 do 14.30
 • Lektorka - doc. PhDr. Eva Hájková, Dr., CSc.

Podrobnosti semináře

Primárním cílem je zacelit případné mezery v informacích z českého jazyka u vzdělavatelů dětí, učitelů 1. stupně ZŠ, a umožnit vzdělavatelům aktivně se seznámit s různými didaktickými přístupy ve vzdělávání žáků s respektováním dětských prekonceptů jazykových jevů a dosavadních zkušeností z komunikační praxe.

Co Vás čeká?

 1. Seznámení s účastníky, zjištění individuálních potřeb účastníků kurzu v daném tématu
 2. Nejčastější chyby při stylizaci textu
 3. Věta a souvětí – formální důsledky, interpunkce
 4. Vztah jazykové výchovy a komunikační výchovy
 5. Podíl gramatiky na porozumění textu

Další podrobnosti

Cena,  místo konání, storno podmínky 
a souhlas se zpracováním osobních údajů

Cena seminářů a celého semestru

Semináře můžete absolvovat jednotlivě nebo celý semestr.

Cena jednotlivých seminářů je 1.000 Kč. Pro studenty, rodiče domškoláků, samoživitele a na rodičovské dovolené je cena za seminář 800 Kč.

Při absolvování celého semestru, tedy 4 seminářů je zvýhodněná cena 3.500Kč. Opět pro studenty, rodiče domškoláků, samoživitele a na rodičovské dovolené je cena za celý semestr 3.000 Kč.

Úhrada za seminář nebo přednášku probíhá na základě zaslané faktury před zahájením akce, bezhotovostně na podnikatelský účet č. 670100 - 2213168164/6210 a pod jedinečným variabilním symbolem. 

Místo konání a čas

Tím místem je Pedagogická fakulta UK, která se nachází v ulici Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. Seminář se bude konat ve 3.patře, v učebně číslo 318 (vždy před začátkem jednotlivých seminářů se bude učebna upřesňovat) Od hlavního schodiště půjdete doleva.

Časový harmonogram  

Seminář začíná v 10.30 hodin, ale bylo by skvělé, zda byste mohli přijít o 15 minut dříve. Poprosím Vás o podpisy na docházkových listech a některé z Vás požádám o Vaše údaje, abychom měli vše potřebné k přípravě Vašeho osobního certifikátu.  

Podrobnosti k občerstvení  

Pitný režim je důležité dodržovat. Ideální by bylo, kdybyste si přinesli svůj vlastní hrníček na vodu ( na chodbě je pítko) nebo na kávu a čaj ( rychlovarná konvice je k dispizici,  kávu a čaj zajistíme). Trochu glukózy je také potřeba, tu ale máme v pevném stavu a to ve formě sušenek.

Přihlaste se do kurzu

Chtěl/a bych absolvovat:*