Druhý ročník Univerzity pro rodiče

zimní semestr 2018/19

Podrobnosti k jednotlivým seminářům

 • 1
  Dětská literatura I.
  sobota 13. 10. 2018, PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.
 • 2
  Český jazyk v praxi I
  sobota 10. 11. 2018, doc. PhDr. Eva Hájková, Dr., CSc.
 • 3
  Aritmetika očima dětí
  sobota 8. 12. 2018, doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 • 4
  Ekonaratologie: vyprávění o přírodě a pro přírodu
  sobota 19. 1. 2019, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Dětská literatura I.

Pohádka dříve a dnes


 • sobota, 13. 10. 2018 od 10.30 do 14.30
 • Lektor - PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.

Podrobnosti semináře

Seminář bude zaměřen na poznávací proces v literatuře a na základní hodnoty, se kterými je dítě při práci s pohádkovým textem konfrontováno – vyprávěcí příběhová linie, jazyková kvalita, přiměřenost textu z hlediska věku, estetické a etické kvality díla, stejně jako vzdělávací a kultivační potenciál literárního textu a knihy jako celku. Součástí semináře bude celá řada aktivit, v rámci kterých se budou účastníci seznamovat s novými postupy. Pohádka – základní typus dětské literatury Významná díla minulosti a práce s nimi Současná česká pohádka, kvalitní díla, autoři, nakladatelství

Aritmetika očima dětí


 • sobota, 8. 12. 2018 od 10.30 do 14.30
 • Lektor - doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Podrobnosti semináře

Seminář bude zaměřen na poznávací proces v matematice a na základní postupy, se kterými se dítě v aritmetice seznamuje – sčítání, odčítání, násobení a dělení, ale i vlastnosti dělitelnosti. Součástí semináře bude celá řada aktivit, v rámci kterých se budou účastníci seznamovat s novými postupy. Primárním cílem je umožnit rodičům a vzdělavatelům alespoň na chvíli se vžít do role dítěte, které objevuje svět čísel, včetně zmatků, nejasností, frustrace, ale i radosti z úspěchu a porozumění. Díky této zkušenosti lze následně lépe porozumět tápání dětí. Lektor je připraven zcela zapojit účastníky do aktivit. Ideální je, když vše ze školy již zapomněli.

Čeština ve škole i v domácím vzdělávání


 • sobota, 10. 11. 2018 od 10.30 do 14.30
 • Lektor - doc. PhDr. Eva Hájková, Dr., CSc.

Podrobnosti semináře

Téma českého jazyka bude opravdu zajímavé. Co už jsme z češtiny ze školy uměli, ale trochu pozapomněli - kde nejčastěji chybujeme při tvoření a využívání tvarů slov. Nejčastější chyby při stylizaci textu. Na co se češtináři našich dětí neptají, ale měli by. - krátký vstup do didaktiky češtiny - gramatika češtiny a komunikační výchova.

Ekonaratologie: vyprávění o přírodě a pro přírodu

Pohádka dříve a dnes


 • sobota, 19. 1. 2019 od 10.30 do 14.30
 • Lektorka - PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Podrobnosti semináře

Seminář představuje teorii a praxi narativní pedagogiky (konkrétně narativní metody v environmentální výchově, s tzv. ekonaratologií), narativním paradigmatem Waltera Fishera a několika modelovými příběhy, pomocí kterých je možné rozvíjet environmentální citlivost. V rámci semináře budou představeny projekty, které je možné s dětmi realizovat a doporučena literatura rozvíjející vztah k přírodě.

Další podrobnosti

Cena,  místo konání, storno podmínky 
a souhlas se zpracováním osobních údajů

Cena seminářů a celého semestru

Semináře můžete absolvovat jednotlivě nebo celý semestr.

Cena jednotlivých seminářů je 1.000 Kč. Pro studenty, rodiče domškoláků, samoživitele a na rodičovské dovolené je cena za seminář 800 Kč.

Při absolvování celého semestru, tedy 4 seminářů je zvýhodněná cena 3.500Kč. Opět pro studenty, rodiče domškoláků, samoživitele a na rodičovské dovolené je cena za celý semestr 3.000 Kč.

Úhrada za seminář nebo přednášku probíhá na základě zaslané faktury před zahájením akce, bezhotovostně na podnikatelský účet č. 670100 - 2213168164/6210 a pod jedinečným variabilním symbolem. 

Místo konání a čas

Tím místem je Pedagogická fakulta UK, která se nachází v ulici Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. Seminář se bude konat ve 3.patře, v učebně číslo 318 (vždy před začátkem jednotlivých seminářů se bude učebna upřesňovat) Od hlavního schodiště půjdete doleva.

Časový harmonogram  

Seminář začíná v 10 hodin, ale bylo by skvělé, zda byste mohli přijít o 15 minut dříve. Poprosím Vás o podpisy na docházkových listech a některé z Vás požádám o Vaše údaje, abychom měli vše potřebné k přípravě Vašeho osobního certifikátu.  

Podrobnosti k občerstvení  

Pitný režim je důležité dodržovat. Ideální by bylo, kdybyste si přinesli svůj vlastní hrníček na vodu ( na chodbě je pítko) nebo na kávu a čaj ( rychlovarná konvice je k dispizici,  kávu a čaj zajistíme). Trochu glukózy je také potřeba, tu ale máme v pevném stavu a to ve formě sušenek.

Přihlaste se do kurzu

Chtěl/a bych absolvovat:*

Připravujeme pro Vás letní semestr Univerzity pro rodiče

Už nyní se můžete těšit na pokračování českého jazyka, slovní úlohy i chemii v domácím prostředí