Univerzita pro rodiče

II. ročník Univerzity pro rodiče,
průvodce a učitele na Pedagogické fakultě UK

Proč Univerzita pro rodiče, průvodce a učitele?

Domácí vzdělávání, učení dětí doma je jiné, než běžné vzdělávání. 

Rodiče, průvodci i někteří učitelé se připravují velmi svědomitě na tuto etapu jiného vzdělávání a my se snažíme jim tuto cestu trochu usnadnit.

Mnoho rodičů, kteří učili děti doma říkají, že setkat se s jinými rodiči, moci si některá témata, oblasti více osahat, prodiskutovat, vrátit se zpátky do lavic, ale jako dospělý, vědomý člověk, beze strachu z autorit, jako rovnocenný partner, je výborná příležitost.

Naším přáním je připravit zajímavý obsah všech seminářů se skvělými lektory, dostatek námětů, témat, inspirace a místo, kde se potkáte a seznámíte s dalšími rodiči domškoláků.

Dostávali jsme mnoho dotazů na opakování seminářů z prvního ročníku Univerzity a jsme rádi, že můžeme od října I.ročník opět otevřít. Témata budou téměř stejná, novinkou bude Dětská literatura s PhDr. Stanislavem Štěpáníkem, Ph.D.

Většina účastníků, kteří absolvovali první ročník Univerzity, chtěla pokračovat, proto jsme se rozhodli navázat na uskutečněné semináře a otevřít i druhý ročník. V tomto ročníku se naváže na jednotlivé semináře, novinkou bude Dětská literatura a Proč se nebát chemie.

Jsme rádi, že v týmu lektorů jsou PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. a její manžel doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D., kteří mají vlastní zkušenost s domácím vzděláváním. Takto vzdělávali a vzdělávají své děti již téměř 20 let.

Toto je jen pár důvodů, proč jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK  Univerzitu pro rodiče. Všechny semináře jsou akreditované ( pro současné i budoucí učitele bonus) a lektory profesoři a docenti fakulty.

Co Vás v Akademii čeká?

Skvělí lektoři, které znáte z předešlého zimního semestru i noví, kterým se koncepce Univerzity líbí.

Dvě zcela nová témata, která ocení hlavně muži/tátové. Připravili jsme Informatiku a Chemii.

Všechny poznámky a listy si můžete průběžně vkládat do nových desek, které nechala pro Vás vyrobit padegogická fakulta.

DĚKUJEME!

II.ročník Univerzity 
pro rodiče 

Letní semestr

letní semestr 2019

Ohlasy na akademii

„V sobotu jsem se zúčastnila semináře o českém jazyce, který je součástí nultého ročníku Univerzity pro rodiče, kterou pořádá Škola pro mě zastoupená Veronikou Vieweghovou. Seminář vedla paní doc.PhDr. Eva Hájková, Dr., CSc. Musím přiznat, že 4 hodiny, které byly na seminář vymezeny, nám zdaleka nestačily. Dobrá zpráva je, že jsme společně už naplánovali další seminář. Na tomto semináři jsem si uvědomila zásadní věc. Je velice důležité, aby naše děti (a nejen ony) uměly a znaly český jazyk. Je to náš rodný jazyk a to, jestli ho ovládáme, má hlubší souvislosti, než si myslíme. Bohužel ani učebnice českého jazyka nejsou zdaleka takové, aby se děti naučily, co je potřeba. Bavili jsme se o tom na tomto semináři a vypadá to jako začarovaný kruh. Těžko mohou něco změnit učitelé, nemohou to udělat ani ti, kdo přednáší na univerzitách. Úředníci ministerstev mají často rozodující pravomoci, kterými rozhodují něco, čemu zdaleka nemohou rozumět. Učebnice jsou vyrábeny jako na běžícím páse a rozhodující je byznys, peníze, prodejnost,.....Kde je tedy zakopaný pes? Podle mě musí každý začít u sebe. Být inspirací ostatním, hlavně svým dětem. Nenechme si sebrat český jazyk, nenechme ho "zprznit", zjednodušit..... Je krásný. Z jazyků, se kterými jsem měla tu možnost se seznámit, žádný nedokáže něco takového, jako čeština, např. výraz "červeňoučké jablíčičko" je do ostatních jazyků nepřeložitelný. Zkuste to říct anglicky - jazykem, který nám je vnucován ze všech stran. Co to asi o češtině vypovídá?"

Miroslava Schmidtová

Jé, už se moc těším na další ročník. Bylo to vždy super.

Romana Kubíčková

Děkuji za proběhlé inspirativní kurzy. Z.Štěpánová

Seminář byl pro mne plný zdrojů: autorů, knih, webovek, které se dají využít nejen při vyprávění příběhů a otevření pozitivního přístupu k Zemi a našemu prostředí. Další přínos vidím v tipech pro příběhy při každodenním životě: procházkách, práci na zahradě, pozorování přírody a zvířat z bezprostřední blízkosti. Těším se na sbírání příběhů naší rodiny a vyprávění si o tom, jak žili naši předci. Osobně pro mne bylo zajímavé i vyprávění o zkušenostech lektorky s 20letým domškoláctví svých čtyř dětí. Děkuji

Míša Šmejkalová