Články

Píšeme, překládáme, blogujeme...

Výhody a nevýhody domácího vzdělávání očima dětí

17 výhod a nevýhod podle dětí

Odpočívání v rytmu přírody

Atmosféra vánočních svátků v nás ještě doznívá a nový rok se hlásí o slovo. Jeho volání je zatím velmi jemné a budoucí plnou energii můžeme zatím jen tušit. Víme, že nás čeká mnoho věcí, které jsme v uplynulém roce nestačili zrealizovat, i mnoho nových výzev. Konec roku nás vedl k reflexi a hodnocení, někdy se špetkou nádechu sebeodsuzování a kritizování. Možná i to nás často přimělo...

Kdo je žena a jaké poslání má

Poslední dobou se hodně mluví o úkolu nás žen. Mnoho článků je napsáno muži, jiné jsou z mého pohledu nejasné.   Od dětství jsem tušila, že svět by měl fungovat jinak. Často jsem si připadala divně, ale až poslední rok dva jsem začala chápat, že jsem vždy vnímala ženskost jinak, než se prezentovala, a stejně tak i pohled na ženy....

Odpojení a jiskra v nás

Je mnoho věcí, které nás v životě posouvají a ještě více příležitostí, náhodných setkání, co nás mají popostrčit správným směrem. Otázkou je, kolik z nich uvidíme a rozpoznáme, a které necháme okolo nás projít bez povšimnutí. Jak jsme vnímaví a pozorní k událostem, které nás míjejí, záleží na našem rozpoložení. Ale nejen to. Znáte příměr se sklenicí piva: optimista vidí ve sklenici ještě...

Zázrak evoluce

Narození a první nádech, dětský pláč a úsměv maminky, první krok a pád. To jsou okamžiky, které náš chytrý telefon zachytí, rozloží do pixelů a my si při prohlížení alba utíráme slzy dojetí. Jsme svědky nikdy nekončícího procesu učení, který nám je všem dán do vínku. Na učení je velmi zajímavé, že ho lidé často pojímají odděleně od žití. Úseky života jsou...

Je gramatika důležitější než láska ke čtení?

Proč se v prvních několika letech dává ve škole větší důraz na gramatiku než čtení, porozumění textu, schopnosti vyprávět a vyhledávat informace To je bohužel důsledek tradice vyučování v české poválečné didaktice. Začátek je asi ve zdůrazňování vědomého/poučeného přístupu k jazyku – odtud se bohužel vyvinul důraz na vědomosti . Navíc učitelé patrně víc než kterákoli jiná povolání  setrvávají na jednou již...

Jaký význam má číslování slovních druhů (1-10)

Číslování slovních druhů může urychlit práci, nikdy však nesmí být jejím cílem. Žák by měl vždycky říci, kterého slovního druhu je určované slovo, pak teprve může dodat číselné označení. Vždycky to však bude pouze pomocná technika, není cílem, ale prostředkem. Nástěnná tabule s názvy a pořadím slovních druhů by stále měla viset na viditelném místě, aby se žák...

Má význam naučit se drilem vyjmenovaná slova?

Vyjmenovaná slova si potřebujeme zapamatovat, abychom nemuseli pokaždé řešit historický vývoj češtiny jako argument, proč píšeme tvrdé, nebo měkké i. Nejprve je třeba všem vyjmenovaným slovům dobře rozumět, znát jejich význam. Tam také má začít jejich osvojování. Pro zapamatování slov je jako pomůcka jejich uspořádání do nějaké řady, popř. rytmizování takové řady, přičemž toto zapamatovávání by...

Jak je to s písemnou formou oslovení Vy – vy

Jak je to s písemnou formou oslovení Vy – vy, Vám, Vaše…kdy psát velká písmena, příp. zda vždy? Velká písmena u zájmen jsou zvyklostí dopisové formy. Chceme-li v dopise vyjádřit úctu, napíšeme velké písmeno v zájmenech Ti, Tobě…, Vy, Vás… Jde o jednu z jazykových konvencí tvořící součást našeho sociokulturního kontextu. Jde ovšem opravdu o konvenci týkající se dopisů, v jiných textech se...

Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika je vzdělávací směr, který se využívá při vzdělávání všech věkových kategorií, dětmi předškolního věku počínaje přes vysokoškolské studenty až po vzdělávání dospělých. Nespokojuje se s pouhým mechanickým získáváním informací a jejich biflováním. Tyto metody se totiž ukázaly jako jen částečně účinné. Zjistilo se, že mnohem efektivněji si lidský mozek zapamatuje to, co je spojeno s určitou emocí....

Jak udělat zajímavý větný rozbor?

Zajímavé je to, co má pro žáka smysl. Prosté určování větných členů a slovních druhů, jehož smysl je právě jen to určování, děti nijak neocení. Vyplatí se ukázat, jak se vyjádření změní, když „vyměníme“ některé možné konkurenční jazykové prostředky. Nejsnadnější je náhrada některých slov spisovných za nespisovné, neutrálních za nářeční, citově nezabarvených za citově zabarvené (a naopak), konkurenční jazykové...