Kategorie: Aktuality

Odpojení a jiskra v nás

Je mnoho věcí, které nás v životě posouvají a ještě více příležitostí, náhodných setkání, co nás mají popostrčit správným směrem. Otázkou je, kolik z nich uvidíme a rozpoznáme, a které necháme okolo nás projít bez povšimnutí. Jak jsme vnímaví a pozorní k událostem, které nás míjejí, záleží na našem rozpoložení. Ale nejen to. Znáte příměr se sklenicí piva: optimista vidí ve sklenici ještě...

Zázrak evoluce

Narození a první nádech, dětský pláč a úsměv maminky, první krok a pád. To jsou okamžiky, které náš chytrý telefon zachytí, rozloží do pixelů a my si při prohlížení alba utíráme slzy dojetí. Jsme svědky nikdy nekončícího procesu učení, který nám je všem dán do vínku. Na učení je velmi zajímavé, že ho lidé často pojímají odděleně od žití. Úseky života jsou...

Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika je vzdělávací směr, který se využívá při vzdělávání všech věkových kategorií, dětmi předškolního věku počínaje přes vysokoškolské studenty až po vzdělávání dospělých. Nespokojuje se s pouhým mechanickým získáváním informací a jejich biflováním. Tyto metody se totiž ukázaly jako jen částečně účinné. Zjistilo se, že mnohem efektivněji si lidský mozek zapamatuje to, co je spojeno s určitou emocí....

Jak udělat zajímavý větný rozbor?

Zajímavé je to, co má pro žáka smysl. Prosté určování větných členů a slovních druhů, jehož smysl je právě jen to určování, děti nijak neocení. Vyplatí se ukázat, jak se vyjádření změní, když „vyměníme“ některé možné konkurenční jazykové prostředky. Nejsnadnější je náhrada některých slov spisovných za nespisovné, neutrálních za nářeční, citově nezabarvených za citově zabarvené (a naopak), konkurenční jazykové...

Dotazník o setkávání rodin domškoláků

Dotazník – Setkávání rodin domškoláků Pro nás byla, a stále jsou, setkávání rodin učících doma a vzájemná sdílení velmi důležitá a v mnoha ohledech přínosná. Proto jsme vytvořili krátký dotazník, ve kterém mapujeme vaše potřeby a zároveň vám již nabízíme konkrétní první termmín setkání. Budeme rádi za vaše odpovědi a už teď se těšíme na první setkání! Dotazník

Emoce jako součást vzdělávání

Stejně jako rozumové dovednosti, pohyb a komunikace, je i emocionální složka člověka oblastí, která se rozvíjí jednak přirozeným vývojem, jednak vnějšími vlivy. Již u kojenců rozlišujeme libost a nelibost, pláč i úsměv a tyto projevy jsou velmi důležitou součástí vzájemného vztahu miminka a maminky i nejbližšího okolí. Úsměv malého dítěte působí milé reakce – a to i širšího, klidně cizího okolí. Víme, jak nás rozněžní...

Naomi Aldort opět v ČR

Naomi Aldort je opět v Čechách. V pátek 13. října večer ji v Praze opět představí Jaroslav Dušek, v sobotu 14. října nabídne celodenní seminář v Bratislavě na téma: „Ako z dieťata vychovať osobnosť“, 15. října bude v Brně mluvit hlavně o vedení a o tom, jak dát dětem svobodu, ale ne moc nad ostatními lidmi, ve středu 18. října bude ve Vídni rozebírat unschooling. Uznávaná americká publicistka a autorka Naomi...

Seminář „Jak začít učit doma“

Ten první krok máte za sebou, budete vzdělávat své děti doma! Začít s domácím vzděláváním může být pro mnoho rodičů z počátku znepokující a když nemají podporu v rodině nebo okolí, mohou to brzy vzdát. Tímto a následnými semináři v programu „O krok dál“ bychom vás chtěli podpořit na vaší cestě domácího vzdělávání. Budeme si povídat o tom, jak různě začínaly jiné rodiny vzdělávat...

Duše K – Tentokrát domácí vzdělávání očima dětí

Ráda bych vás upozornila na akci, na kterou se ve Škole pro mě moc těšíme! S hercem a improvizátorem  Jaroslavem Duškem  jsme se domluvili na novém tématu pořadu Duše K. V představení, které se bude konat 1. 10. 2017 od 19:30 v Divadle Kampa Praha 1, budou tři mladí lidé mluvit o domácím vzdělávání. O tom, jak se jim doma učilo, jaké vidí...

Výchova a vzdělávání je ve vašich rukách

Výchova a vzdělávání je jen ve vašich rukách. To vám nikdo nesmí vzít a vy si ho nikým nesmíte nechat vzít! TŘI ZÁSADNÍ OTÁZKY PRO BUDOUCÍ I STÁVAJÍCÍ RODIČE! Na Facebooku jsem aktivní už několik let. Mezi přáteli mám mnoho těch, pro které je vzdělávání dětí velmi důležité, věnují se mu profesně nebo se snaží vychovávat a vzdělávat děti...