Jaký význam má číslování slovních druhů (1-10)


Číslování slovních druhů může urychlit práci, nikdy však nesmí být jejím cílem. Žák by měl vždycky říci, kterého slovního druhu je určované slovo, pak teprve může dodat číselné označení. Vždycky to však bude pouze pomocná technika, není cílem, ale prostředkem. Nástěnná tabule s názvy a pořadím slovních druhů by stále měla viset na viditelném místě, aby se žák mohl kdykoli ujistit, že říká, co chce opravdu říci. Nezkoušíme z číslic!

Pokud žák techniku určování slovních druhů dostatečně zvládne a číslování slovních druhů mu nedělá problémy, může se symbolika číslic využít v modelovém cvičení. Můžeme zadat vzorec – např. 3,2,1,5,2,2,1 – a žák ho naplní obsahem, vytvoří větu, v daném případě třeba Naše šikovná maminka peče vynikající vánoční cukroví. Obsah může být pochopitelně různý a žák si může uvědomit vztah mezi obsahem a formou – různý obsah, stejná forma. Psychologové říkají, že cvičení tohoto typu mohou vést k rozvoji logického myšlení. Šikovný čtvrťák nebo páťák navíc může sám odhalit, že pořadí číslic ve vzorci nemůže být zcela libovolné a že když v zadaném vzorci chybí 5, větu nepostaví, resp. postaví jen větný ekvivalent typu Žába žbluňk do rybníka apod.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.