Je gramatika důležitější než láska ke čtení?

Proč se v prvních několika letech dává ve škole větší důraz na gramatiku než čtení, porozumění textu, schopnosti vyprávět a vyhledávat informace

To je bohužel důsledek tradice vyučování v české poválečné didaktice. Začátek je asi ve zdůrazňování vědomého/poučeného přístupu k jazyku – odtud se bohužel vyvinul důraz na vědomosti . Navíc učitelé patrně víc než kterákoli jiná povolání  setrvávají na jednou již ověřených způsobech práce a své návyky, zdá se, neradi mění.

Jaký je efektivnější způsob jak děti upozornit na chybu v textu, než jinak barevně označit pravopisnou chybu, abychom dítě motivovali a zároveň nevyzdvihovali jeho nedostatky.
Žák by se měl naučit hledat chyby sám, přičemž chyba jako taková by neměla fungovat jako strašák. Chybu udělá každý, důležité je poznat, proč a jak k chybě došlo.

Jaký máte názor na povinnou četbu na základní škole?

RVP žádnou povinnou četbu nestanovuje. Pokud si škola ve svém kurikulu sestaví nějaký seznam knih, jsou to tipy pro výběr čtecích textů, rozhodující a konečné slovo má vždy učitel. Cílem by měla být nabídka titulů, které by mohly žáky zaujmout a podpořit jejich zájem o čtení. Proto by učitel měl případný „seznam“ knih společné četby sestavovat vždy se svými žáky.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.