Má význam naučit se drilem vyjmenovaná slova?


Vyjmenovaná slova si potřebujeme zapamatovat, abychom nemuseli pokaždé řešit historický vývoj češtiny jako argument, proč píšeme tvrdé, nebo měkké i. Nejprve je třeba všem vyjmenovaným slovům dobře rozumět, znát jejich význam. Tam také má začít jejich osvojování. Pro zapamatování slov je jako pomůcka jejich uspořádání do nějaké řady, popř. rytmizování takové řady, přičemž toto zapamatovávání by mělo přijít až v okamžiku, kdy významu všech slov v řadě dobře rozumíme a víme, v kterých kontextech je lze použít. Pro zapamatování pak hledáme všechny dostupné prostředky a metody, každému vyhovuje něco jiného. Důležité přitom je, aby toto zapamatovávání bylo provázeno hned i psaním vyjmenovaných slov. Cílem přece není oddrmolení nějaké řady slov, ale zvládnutí jejich grafické podoby. Proto by i žák, který sice neřekne příslušnou řadu vyjmenovaných slov správně, ale všechna slova dobře napíše, měl dostat jedničku. Opačný postup, kdy nejprve drilujeme a pak teprve hledáme význam, není dobrý. Vlastní zapamatovávání je však vhodné i z „nečeštinářských“ důvodů. Trénujeme paměť, a to je potřeba. Máme zde na mysli především rozvoj tzv. operační paměti. Tu potřebuje člověk k rychlému rozhodování při řešení úkolů a nejen tam.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů