Jak je to s písemnou formou oslovení Vy – vy

Jak je to s písemnou formou oslovení Vy – vy, Vám, Vaše…kdy psát velká písmena, příp. zda vždy?

Velká písmena u zájmen jsou zvyklostí dopisové formy. Chceme-li v dopise vyjádřit úctu, napíšeme velké písmeno v zájmenech Ti, Tobě…, Vy, Vás… Jde o jednu z jazykových konvencí tvořící součást našeho sociokulturního kontextu. Jde ovšem opravdu o konvenci týkající se dopisů, v jiných textech se neuplatňuje. Pokud se ovšem rozhodnete velká písmena v uvedených zájmenech i v dopise nepoužívat, nikdo by vás za nezdvořáka považovat neměl.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.