Výuka jazyků metodou TPR

Při výuce jazyků ráda používám takzvanou metodu TPR, a to jak při učení dětí, tak i dospělých, ve skupině i s jednotlivci. Pokud je atmosféra ve skupině bezpečná a hravá, má metoda vždycky úspěch, baví, motivuje, zapojuje různé typy studentů a pomáhá lépe se naučit.

Abych vás s touto metodou seznámila, přeložila jsem pro vás článek ze stránek British Council.

Pokud byste si metodu a její varianty chtěli sami vyzkoušet, přijďte na náš seminář Inspiromat pro anglický jazyk. A přijít můžete, i pokud se věnujete jiným jazykům. Já sama učím také němčinu, a přestože na semináři budeme pracovat s angličtinou, aktivity a metody, které si ukážeme, lze aplikovat i na další cizí jazyky.

Toto je úvod k učební metodě známé jako TPR (Total Physical Response – celková fyzická odezva). 

Jak metoda vznikla?

Jak ji mohu použít při výuce?

Kdy metodu využívat?

Proč bych měl metodu použít při učení?

Několik užitečných variant

Existují také nevýhody používání metody TPR?

Jak metoda vznikla?

TPR (Total Physical Response) se překládá jako celková fyzická odezva. Jejím autorem je dr. James J. Asher. Metoda vychází ze způsobu, jakým se malé děti učí svůj mateřský jazyk. Rodiče s nimi vedou takzvané slovně fyzické konverzace, kdy rodič dává dítěti slovní instrukce, na které dítě fyzicky reaguje. Rodič řekne „podívej se na maminku” nebo „podej mi míč” a dítě to udělá. Tyto interakce probíhají po mnoho měsíců předtím, než dítě začne samo mluvit. I když v tomto období ještě mluvit neumí, vnímá jazyk, jeho zvuk a vzory. V okamžiku, kdy jej začne chápat, začne ho také samo spontánně reprodukovat. Metoda TPR se snaží tento efekt přenést do výuky jazyků.

Jak mohu metodu využít při výuce?

Ve třídě hraje učitel roli rodiče. Začne tím, že řekne slovo (jump – vyskoč) nebo frázi (look at the board – podívej se na tabuli), a předvede daný příkaz. Potom příkaz zopakuje a nechá studenty, aby jej provedli. Po několika opakováních může studenty vyzvat, aby s ním při provádění příkazu opakovali také slova. Když jsou si studenti novými slovíčky jisti, můžeme je vyzvat, aby zadávali příkazy jeden druhému nebo celé skupině.

Je lepší, když studenti stojí v kruhu nebo mohou okolo učitele i pochodovat, zatímco provádí příkazy.

 

Kdy metodu využívat?

Metoda TPR je vhodná k učení a procvičování široké škály jazykových jevů.

Slovní zásoba z okruhu pohybu a činností (úsměv, sekat, bolení hlavy, vrtět se).

Slovesné časy – minulý, přítomný a budoucí prostý versus průběhový (Every morning I clean my teeth, I make my bed, I eat breakfast. Každé ráno si čistím zuby, stelu postel, snídám.).

Pokyny při výuce (open your book – otevři si knihu).

Příkazy a instrukce (stand up, close your eyes – postav se, zavři oči).

Vyprávění příběhu.

Metodu je možné přizpůsobit nejrůznějším situacím při výuce, stačí jen zapojit fantazii!

Proč bych měl metodu použít při učení?

Je to legrace a studenty baví, protože je zvedne ze židle, aktivizuje. Zlepší náladu a povzbudí pracovní tempo.

Je zapamatovatelná. Pomáhá studentům naučit se nová slovíčka a fráze.

Je vhodná pro pohybový typ studentů, pro ty, kteří potřebují být při výuce aktivní.

Můžete ji použít s větší i malou skupinou studentů. Nezáleží na tom, kolik studentů máte. Jestliže jste připraveni chopit se vedení, studenti se k vám přidají.

Hodí se do věkově i vědomostně smíšených skupin. Fyzická aktivita je srozumitelná pro všechny studenty, takže jsou snadno schopni pochopit a použít daný jazykový jev.

Není třeba větších příprav ani materiálů. Pokud víte, co chcete procvičovat, zabere vám příprava jen chvilku (je praktické vyzkoušet si vše dopředu).

Je efektivní s dětmi a teenagery.

Při učení se zapojuje levá i pravá hemisféra.

Několik užitečných variant

Při používání TPR nejprve vyzvu studenty, aby provedli příkaz společně se mnou. Procvičujeme příkazy společně i individuálně a potom přidáme vyslovování příkazu společně s pohybem. Poté jsou připraveni sami zadávat příkazy.

Moje oblíbená hra je, že rozmístím studenty do kruhu kolem sebe. Řeknu instrukci a ten, kdo ji provede jako poslední, vypadává. V dalším kole stojí za mnou a sleduje, kdo vypadne v dalším kole. Ten, kdo zbude jako poslední, se stává vítězem.

Další variantou je hra Simon Says (Kuba řekl). Studenti mají provádět pouze ty příkazy, které uvedu slovy: „Simon says…“

Řeknu například: „Simon says, slice some bread.“ (Kuba řekl, ukroj chleba.) Nebo: „Simon says, chop an onion.“ (Kuba řekl, nakrájej cibuli.).

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.